Katastrální rozcestník (katastral.cz)
Důležité odkazy

                                         

Přihlašovací portál
PŘIHLAŠOVACÍ PORTÁL
(nahlížení, návrhy na vklad, sledování změn, dálkový přístup)
eIDENTITA
(nový způsob přihlašování)

Formuláře, zápisy, elektronická podání
ELEKTRONICKÉ
FORMULÁŘE

(formalizovaná podání pro katastr nemovitostí)
ELEKTRONICKÝ
NÁVRH NA VKLAD

(automatizované vyplnění)
ZÁPISY DO KATASTRU
(druhy a způsoby podání)

Geodetické informace
Databáze nivelačních bodů Katastrální mapy
přehledky, mapy (BPK,KMS,KMD,scan,digi), info o k.ú.
CZEPOS
Česká permanentní síť pro určování polohy (GPS)
Geoportál ZÚ
komplexní internetové řešení pro poskytování geodat ČR
Digitalizace a měření v S-JTSK
převod katastrálních map a jejich stav
Historické mapy
archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru
Zpracování GP
technologie pro zpracování geometrického plánu
TRANSFORMACE SOUŘADNIC
souřadnice S-JTSK do souřadnic WGS-84 (GPS navigace)
DÁLKOVÝ PŘÍSTUP RÚIAN
registr územní identifikace, adres a nemovitostí