Katastrální rozcestník (katastral.cz)
Důležité odkazy

                                         

Přihlašovací portál
PŘIHLAŠOVACÍ PORTÁL
(nahlížení, návrhy na vklad, sledování změn, dálkový přístup)
Portál Identity občana
(nový způsob přihlašování)

Katastr nemovitostí ČR
DÁLKOVÝ PŘÍSTUP DO
KATASTRU NEMOVITOSTÍ

(aplikace vyžaduje předchozí registraci)
NAHLÍŽENÍ DO
KATASTRU NEMOVITOSTÍ

(aplikace umožňuje získávat vybrané údaje)
SLUŽBA
SLEDOVÁNÍ ZMĚN

(od 1.7.2024 do 20ti parcel zdarma)

Formuláře, zápisy, elektronická podání
ELEKTRONICKÉ
FORMULÁŘE

(formuláře, elektronická podání)
ELEKTRONICKÝ
NÁVRH NA VKLAD

(automatizované vyplnění)
ZÁPISY DO KATASTRU
(druhy a způsoby podání)

Geodetické informace
Databáze nivelačních bodů Katastrální mapy
přehledky, mapy (BPK,KMS,KMD,scan,digi), info o k.ú.
CZEPOS
Česká permanentní síť pro určování polohy (GPS)
Geoportál ZÚ
komplexní internetové řešení pro poskytování geodat ČR
Digitalizace a měření v S-JTSK
převod katastrálních map a jejich stav
Historické mapy
archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru
Nahlížení do katastru nemovitostí
aplikace umožňuje získávat vybrané údaje
TRANSFORMACE SOUŘADNIC
souřadnice S-JTSK do souřadnic WGS-84 (GPS navigace)
DÁLKOVÝ PŘÍSTUP RÚIAN
registr územní identifikace, adres a nemovitostí